Mimari Tasarım

Kartondan Mimari Tasarım Örnekleri

kartondan mimari tasarım ornekleri

Kartondan Mimari Tasarım Kat Örnekleri

Kartondan Mimari Tasarım Proje Örnekleri

Mimari tasarımları gerçekleştirirken nelere dikkat edilmelidir?

* Biçimler belirlenmelidir. Mimari tasarımda, kare daire, çizgi gibi biçimler, tekrar ederek sürekli çoğalan şekillerin oluşmasında, süreklilik ve düzen sağlamaktadır. Kat tasarımları için başlangıçta, biçimlerden yeteri sayıda hazırlamalıyız.

*  Katlar oluşturulmalıdır. Sürekli tekrar edebilecek şekilde, biçimlerin bir araya getirilmesi ile tasarlanan katlar oluşturulmalıdır. Örneğin iki kare yanyana ve ortasında daire şeklinde bir grup oluşturduk. Biçimleri yapıştırarak bir kat oluşturmuş oluruz. Bu katın aynısından, biçimleri kullanarak istediğimiz kadar oluşturabiliriz. İhtiyaca göre katlar aynı şekilde, fakat yine tekrar eden renk ve oranlarla büyüyüp küçülecek şekilde hazırlanabilir.

* Katlardan Mimari Tasarımlar oluşturulmalıdır.  Mimari tasarım oluşturmak için biçimleri kullanarak belirlediğimiz katlardan bir kaç tane hazırlarız. Katlardan sürekli tekrar edecek şekilde, yan yana, üst üste denemeler yaparız. En uygun gördüğümüz şekilde mimari bina tasarımını oluşturmak için katları yapıştırırız. Yeterli sayıya ulaştığımızda mimari tasarım çalışmamız tamamlanmış olur.

Sonuçta mimari tasarımı oluştururken, tekrarlar, sürekli çoğalabilme çok önemli bir gerekliliktir. Çevremizde ağaçların tekrarı, çimlerin tekrarı, zamanın takrarı, adımlarımızın tekrarı, müzikte tekrarlar gibi bir çok durum hayatımıza estetik ve düzen katmaktadır.

Mimari Tasarımda Farklılık : Mimari tasarımımıza; oran orantı, yön ve hareket kazandırmak gerekmektedir. Bunun için katların tekrarlanırken, renk tekrarının sağlanması, küçülüp büyüyen oran tekrarları, belli açılarda katların dönerek tekrarı gibi çalışmalar yapılır.

Kibrit Kutusu ile Mimari Tasarım Örnekleri

error: İçerik korunmaktadır !!