Günlük Planlar

Teknoloji Tasarım 8. Sınıf 34. Hafta Günlük Ders Planı

Teknoloji Tasarım 8. Sınıf 34. Hafta Günlük Ders Planı

8. SINIF – 34. HAFTA – Teknoloji ve Tasarım Dersi
SÜRE 2 Ders Saati

ÖĞRENME ALANI D. TASARIM VE TEKNOLOJİK ÇÖZÜM
ÜNİTE 1. Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
 
AMAÇ Bu ünitede öğrencilerin Program boyunca teknoloji ve tasarımla ilgili elde ettikleri kazanımları kullanarak özgün bir ürün tasarlamaları,  geliştirdikleri bir ürünün markalaşmasının ve tanıtımının nasıl olabileceği üzerine düşünmeleri ve yaptıkları uygulamaları sergilemeleri amaçlanmaktadır.
 
KAZANIMLAR D. 1. 4. Özgün tasarım modelini veya prototipini oluşturur.
Tasarımın uygulama aşamasında güvenlik önlemlerinin alınması; tasarımın çözümüne yönelik maket veya çizim yapılarak görselleştirilmesi; uygun araç-gereç ve malzemeler temin edilerek imkânlar ölçüsünde tasarım modeli yahut prototipinin oluşturulması, öz değerlendirme sonucunda tasarımın tekrar geliştirilmesi üzerinde durulur.
 
DEĞERLER Dürüstlük, sabır, duyarlılık, çalışkanlık, dostluk, saygı, sevgi,  vatanseverlik, adalet, yardımseverlik
TEMEL BECERİLER Ana Dilde İletişim, Dijital yeterlilik, Duyarlılık, Özgünlük
YÖNTEM – TEKNİKLER Görsel Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Analiz, Sentez
ARAÇ – GEREÇLER Görsel Sunum Cihazı, (Akıllı tahta / Projeksiyon), Teknoloji Tasarım Ürün Dosyası, İnternet,
KAVRAM – BİLGİLER Tasarım Maketi, Model, Prototip
GÜVENLİK Sınıf / Atölye ortamında ki elektrik vb güvenliğinin kontrol edilmesi, eksiklerin ilgililere bildirilerek giderilmesi, araç gereçlerin tercihinde sağlıklı-tehlikesiz olanların kullanımının sağlanması.
 

 
İŞLENİŞ Öğrenciler önceki dersteki, tasarım çizimleri ve planlarına göre, tespit ettikleri uygun araç-gereç ve malzemeler kullanarak, tasarımın maket, model yada prototipini yapmaya başlarlar.
  Tasarımlarını modellemek için, 3 boyutlu bilgisayar programlarını (thinkercad, sketcup vb) kullanabilirler. Öğrencilere 3 boyutlu yazıcıların, maket, model, prototip yapımında imkanlar dahilinde kullanabilecekleri söylenir. Sonuç olarak bazı öğrencilerin bile yapması diğer öğrenciler için iyi bir örnek olacaktır
  Öğrenciler gerekli güvenlik önlemlerini alarak proje uygulamaları tamamlarlar. Süreç boyunca öğrencilere öğretmen tarafından destek sağlanır. Rehberlik edilir. 
  Tasarımlarının maket, model yada prototiplerini tamamlayan öğrencilerin uygulamalarını, test etmeleri-öz değerlendirmelerini yapmaları fark ettikleri eksikleri ve geliştirmek için neler yapılması gerektiği ile ilgili verileri, teknoloji tasarım ürün dosyasının ilgili sayfalarına not etmeleri sağlanır. 
 
DEĞERLENDİRME Dereceli Puanlama-Ders İçi Gözlem-Performans Ölçeği
 

Hasan YILDIZ

Not: Günlük planlar; her eğitim-öğretim yılı süresince, ilgili hafta gelmeden önce güncellenmekte ve aşağıdaki indirme linki aktif olmaktadır.  

Teknoloji Tasarım 8. Sınıf Ünite Günlük Ders Planı 34. Hafta İNDİR >>>

error: İçerik korunmaktadır !!