Günlük Planlar

Teknoloji Tasarım 8. Sınıf 35. Hafta Günlük Ders Planı

Teknoloji Tasarım 8. Sınıf 35. Hafta Günlük Ders Planı

8. SINIF – 35. HAFTA – Teknoloji ve Tasarım Dersi
SÜRE 2 Ders Saati

ÖĞRENME ALANI D. TASARIM VE TEKNOLOJİK ÇÖZÜM
ÜNİTE 1. Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
 
AMAÇ Bu ünitede öğrencilerin Program boyunca teknoloji ve tasarımla ilgili elde ettikleri kazanımları kullanarak özgün bir ürün tasarlamaları,  geliştirdikleri bir ürünün markalaşmasının ve tanıtımının nasıl olabileceği üzerine düşünmeleri ve yaptıkları uygulamaları sergilemeleri amaçlanmaktadır.
 
KAZANIMLAR  D. 1. 5. Tasarladığı ürünü değerlendirir.
Ürün ergonomi, estetik, işlevsellik, yaratıcılık, özgünlük, bakım ve tamir kolaylığı gibi kullanım özellikleri ile dayanıklılık, kolay bulunabilirlik, geri dönüşüme uygunluk, ekonomiklik gibi malzeme özellikleri ve yapılabilirlik açısından değerlendirilir.
D. 1. 6. Tasarladığı ürünü (model veya prototip) yeniden yapılandırır.
Değerlendirme sonuçlarına göre ürün geliştirme yollarının önerilmesi ve ürünün yeniden yapılandırılması üzerinde durulur.”
 
DEĞERLER Dürüstlük, sabır, duyarlılık, çalışkanlık, dostluk, saygı, sevgi,  vatanseverlik, adalet, yardımseverlik
TEMEL BECERİLER Ana Dilde İletişim, Dijital yeterlilik, Duyarlılık, Özgünlük
YÖNTEM – TEKNİKLER Görsel Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Analiz, Sentez
ARAÇ – GEREÇLER Görsel Sunum Cihazı, (Akıllı tahta / Projeksiyon), Teknoloji Tasarım Ürün Dosyası, İnternet,
KAVRAM – BİLGİLER Tasarım Maketi, Model, Prototip
GÜVENLİK Sınıf / Atölye ortamında ki elektrik vb güvenliğinin kontrol edilmesi, eksiklerin ilgililere bildirilerek giderilmesi, araç gereçlerin tercihinde sağlıklı-tehlikesiz olanların kullanımının sağlanması.
 

 
İŞLENİŞ Öğrencilerin önceki haftalarda tasarımlarını, maket, model veya prototip olarak tamamladıkları ürünleri, teknoloji tasarım dersi ürün dosyalarının ilgili sayfalarını, ergonomi, estetik, işlevsellik, yaratıcılık, özgünlük, bakım ve tamir kolaylığı gibi kullanım özellikleri ile dayanıklılık, kolay bulunabilirlik, geri dönüşüme uygunluk, ekonomiklik gibi malzeme özellikleri ve yapılabilirlik açısından değerlendirerek, doldurmaları sağlanır.
  Öğrenciler ürünleri ile ilgili yaptıkları değerlendirmeler neticesinde, fark ettikleri eksikleri giderecek şekilde çalışmalarını yeniden yapılandırarak son haline getirirler. Özgün ürünlerini tasarlama süreci,  öğretmen tarafından dereceli puanlama anahtarı gibi performans ölçekleri kullanılarak ders notu olarak değerlendirilir.
 
DEĞERLENDİRME Dereceli Puanlama-Ders İçi Gözlem-Performans Ölçeği
 

Hasan YILDIZ

Not: Günlük planlar; her eğitim-öğretim yılı süresince, ilgili hafta gelmeden önce güncellenmekte ve aşağıdaki indirme linki aktif olmaktadır.  

Teknoloji Tasarım 8. Sınıf Ünite Günlük Ders Planı 35. Hafta İNDİR >>>

error: İçerik korunmaktadır !!