Günlük Planlar

Teknoloji Tasarım 8. Sınıf 36. Hafta Günlük Ders Planı

Teknoloji Tasarım 8. Sınıf 36. Hafta Günlük Ders Planı

8. SINIF – 36. HAFTA – Teknoloji ve Tasarım Dersi
SÜRE 2 Ders Saati

ÖĞRENME ALANI D. TASARIM VE TEKNOLOJİK ÇÖZÜM
ÜNİTE D. 2. Bunu Ben Yaptım
 
AMAÇ Öğrencilerin ders içinde yaptıkları bütün ürünleri veya seçtikleri ürünleri, öğretim yılı sonunda okul yönetimi, ders öğretmenleri ve velilerin de katılımlarıyla “Bunu Ben Yaptım” etkinliğinde görsel, sözel ve çoklu ortam sunularıyla sergilemeleri hedeflenmektedir. Öğrenciler sunumlarında ürünlerini sözel olarak anlatabilecekleri gibi tanıtım kartı, afiş, el broşürü vb. materyaller hazırlayarak da sergileyebilirler. İnovatif tasarımlara sahip olduğu düşünülen özgün ürünler için, öğrencilerin faydalı model belgesi veya patent başvurusu yapmaları teşvik edilir.
 
KAZANIMLAR D. 2. 1. Sergileyeceği ürün için tanıtım materyalleri hazırlar.
D. 2. 2. Sergileyeceği ürünü sunar.
 
DEĞERLER Dürüstlük, sabır, duyarlılık, çalışkanlık, dostluk, saygı, sevgi,  vatanseverlik, adalet, yardımseverlik
TEMEL BECERİLER Ana Dilde İletişim, Dijital yeterlilik, Duyarlılık, Özgünlük
YÖNTEM – TEKNİKLER Görsel Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Analiz, Sentez
ARAÇ – GEREÇLER Görsel Sunum Cihazı, (Akıllı tahta / Projeksiyon), Teknoloji Tasarım Ürün Dosyası, İnternet,
KAVRAM – BİLGİLER Tasarım Maketi, Model, Prototip
GÜVENLİK Sınıf / Atölye ortamında ki elektrik vb güvenliğinin kontrol edilmesi, eksiklerin ilgililere bildirilerek giderilmesi, araç gereçlerin tercihinde sağlıklı-tehlikesiz olanların kullanımının sağlanması.
 

İŞLENİŞ Öğrenciler ders içerisinde yaptıkları özellikle sergilenmesi uygun olarak seçtikleri ürün ve ürünleri; öğretim yılı sonunda okul yönetimi, ders öğretmenleri ve velilerin de katılımlarıyla “Bunu Ben Yaptım” etkinliğinde görsel, sözel ve çoklu ortam sunularıyla sergilemek için hazırlık yaparlar. 
   Hazırlık süreci ile ilgili olarak teknoloji ve tasarım ürün dosyalarında ki “”Bunu Ben yaptım” ünitesi ile ilgili sayfalarda çalışmalarını yaparlar. Ürünlerini sergileme amacı ile, sunumlar hazırlarlar. Öğrenciler sunumlarında ürünlerini sözel olarak anlatabilecekleri gibi tanıtım kartı, afiş, el broşürü vb. materyaller hazırlayarak da sergileyebilirler. İnovatif tasarımlara sahip olduğu düşünülen özgün ürünler için, öğrencilerin faydalı model belgesi veya patent başvurusu yapmaları teşvik edilir.
   Sergi hazırlıkları neticesinde uygun yer ve zamanda  ürünlerin sergilenir. 
 
DEĞERLENDİRME Dereceli Puanlama-Ders İçi Gözlem-Performans Ölçeği
 

Hasan YILDIZ

Not: Günlük planlar; her eğitim-öğretim yılı süresince, ilgili hafta gelmeden önce güncellenmekte ve aşağıdaki indirme linki aktif olmaktadır.  

Teknoloji Tasarım 8. Sınıf Ünite Günlük Ders Planı 36. Hafta İNDİR >>>

error: İçerik korunmaktadır !!