YAZILAR

Teknoloji Tasarım Nedir?

Teknoloji Tasarım Nedir?

TEKNOLOJİ TASARIM

TEKNOLOJİ: Teknoloji nedir genel manada biliriz. Teknoloji deyince kafamızda oluşan ürünler, daha çok elektronik ve mekanik ürünlerdir. Bunlar; çamaşır-bulaşık makinası, televizyon, cep telefonu, ulaşım araç gereçleri, iş makinaları, silah sistemleri, tıp teknolojileri gibi ürünlerdir. Teknolojik bir üründen çıkarak teknolojinin tanımını kendimiz bulmaya çalışalım.

Örneğin Elektrik Süpürgesi. Neden yapılmış olabilir? Cevap olarak, insanların ortamdaki çöpleri süpürme ve temizleme ihtiyacını gidermesi, kolay bir şekilde temizlik yapabilmelerini sağlamak için diyebiliriz. Demek ki öncelikle teknolojinin amacı, bir ihtiyaca çözüm bulmak ve hayatı kolaylaştırmaktır. İkinci soru olarak; elektrik süpürgesini hangi araç-gereç ve malzemelerle, hangi yöntem ve teknikleri kullanarak gerçekleştireceğiz. Buda bilgidir, yetenektir. Bilimdir ve tekniktir. Sonuçta teknolojinin tanımını şu şekilde yapabiliriz. Teknoloji, tabi ki sadece insanların değil, canlıların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, araç gereçlerin üretilmesi için gerekli olan yetenek ve bilgidir.

Teknolojinin bir diğer tanımı ise, sanayi dalıyla ilgili üretim yönetim ve tekniklerini, kullanılan araç-gereç ve aletleri kapsayan bilgi olarak ifade edilmektedir.

Teknoloji kelimesi yunanca da, sanat ve bilmek kelimelerinden teknolo-logia dan gelmektedir. Ustalık, teknik bilgi, yunancada Tehnikos kelimesi ile ifade edilmektedir. Logia ise sanat, bilim, yetenek gibi anlamlara gelmektedir. Teknoloji ile hayatı kolaylaştırmak için gerekli araç-gereç ve malzemeler, bilim ve teknik kullanılarak tasarlanmakta ve ürüne dönüştürülmektedir.

Teknoloji ve Tasarım kavramları bir çok alanda birlikte kullanılmaktadır. Çünkü bu ikilinin uyumu ile ortaya çıkan ürünler en estetik ve kaliteli sonuçlara ulaşmayı sağlamaktadır. Şimdi bunu daha iyi anlamak için Tasarım nedir sorusuna açıklamaya çalışalım.

Teknoloji ile ilgili kavramlar : Buluş, icat, keşif, bilim, teknik, teknoloji, endüstri ve endüstri 4.0

TASARIM: Tasarım nedir? İngilizce ve Fransızca da ki design kelimesi karşılığı; Tasarımdır. Tasarım, düşünmek, planlamak anlamındaki “Tasar“kelimesinde türetilmiştir. Yeni bir ürün, hizmet ya da nesne için plan yaratma ve geliştirme süreci, tasarlamak olarak tanımlanır. Tasarım, bir fikri, ürün veya hizmeti, daha öncekinden farklı, gelişmiş bir amaca yönelik, yeni bir sonuca ulaştırmak için planlanarak yapılan görsel çalışmalardır. Tasarım, bir sorunun çözümüne yönelik zihinde planlama ile geliştirilmiş fikrin, biçime dönüşmüş halidir. Evler, ulaşım araçları, mutfak eşyaları, mobilyalar, elektronik cihazlar, makinalar, hizmetler vb bir çok şey çizimle veya diğer yöntemler ile tasarlanabilir.

Tasarımlarda, çizgiler, yön, renkler, oran orantı, ton, doku, biçim gibi elemanlar kullanılır. Tasarım süreci kısaca problem tanımlama ve çözüm önerme sürecidir. Tasarım; endüstriyel tasarım, grafik tasarım, mimari ve çevre tasarımı gibi alanlardan oluşur.

teknoloji tasarım nedir

Teknoloji Tasarım Arasındaki İlişki

Teknoloji Tasarım nedir? Teknoloji Tasarım; Teknoloji Tasarım olgularının, çözüme yönelik süreçte, birlikte kullanılmasıdır. Bu iki kelime birlikte sık sık ifade edilmeye başlanmıştır. Çünkü bu iki kavramın, birlikte uygulanması ile ortaya çıkan ürünler; teknik, estetik açıdan verimli sonuçlar ortaya çıkartmaktadır.

Teknoloji ve tasarım birbiriyle iç içe olan kavramlardır. Tasarlanan şey sonradında uygulama ile gerçekleştirilir. Teknolojinin gerçekleşmesi için tasarım yapılması gerekir. Örneğin teknolojik bir alet olan buzdolabını ele alalım. Öncelikle boyutlarını, rengini, dokusunu, biçimini ve diğer özelliklerini tasarlamak gerekir. Sonrasında ise nasıl gerçekleştireceğimizi tasarlar, planlar ve uygulama neticesinden ürün haline getiririz.

Tasarımın Alanları Nelerdir?

Tasarım, Endüstriyel Tasarım, Grafik Tasarım, Mimari ve Çevre Tasarımı alanlarından oluşmaktadır.

* Endüstriyel Tasarım: makineler, teknolojik ürünler, mutfak malzemeleri, beyaz eşyalar ve diğer benzer ürünlerin üç boyutlu olarak tasarlanması ve geliştirilmesidir.

* Grafik Tasarım: broşür, afiş, kitap, dergi vb. okunan ve izlenen görüntülerin tasarımını yapmaktır.

* Mimari ve Çevre Tasarımı: bina, peyzaj ve iç mekan tasarımını kapsayan oldukça geniş bir çalışma alanıdır.

Teknoloji ile ilgili Kavramlar?

Bilim: Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.

Teknik: Bir bilim, sanat ya da meslek dalında kullanılan yöntemlerin tümü.

Teknoloji: İnsanların gereksinimlerine(ihtiyaçlarına) uygun yardımcı araç ve aletlerin yapılması veya üretilmesi için, gerekli olan yetenek ve bilgidir.

Endüstri(Sanayi): Devamlı veya belli zamanlarda, makina ve benzeri araçlar kullanarak bir madde veya gücün niteliğini veya biçimini değiştirerek toplu üretimde bulunan faaliyet dalıdır.

Teknolojinin Faydaları Nelerdir?

* Teknoloji sayesinde bilgi alışverişi kolaylaşmıştır. Dünyanın öteki ucunda gerçekleşen bir olaydan anında haberimiz olabilmektedir.

* Bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve internet sayesinde zaman ayırıp yapılması gereken işler, oturduğumuz yerden hemen yapılabilir hale gelmiştir.

* Sağlık alanında hastalıkların erken teşhisi sağlanmakta aynı zamanda daha kolay çözüm bulunabilmektedir.

* Teknoloji sayesinde ulaşım ileri seviyelere çıkmış, kolaylaşmış ve konforlaşmıştır.

* İnsanların hayatı hemen her alanda kolaylaşmıştır.

Teknolojinin Zararları Nelerdir?

* İnsanları tembelleştirmiş, hazıra alıştırmıştır.

* İnsanların birbirleri ile iletişimi azalmış, insanların sosyalleşmesinin önüne geçer olmuştur.

* Sosyal paylaşım siteleri, online oyunlar, akıllı cep telefonları ile bireylerde bağımlılık artmıştır.

* Makineleşme, fabrika ve taşıtların teknoloji sebebiyle artması her gün çevreye zehirli gazların yayılmasına sebep olmaktadır.

* Büyük tehlike taşıyan kimyasal silahlar, teknoloji sayesinde üretilmektedir.

* Makineleşme ile birlikte insan gücüne olan ihtiyaç azalmış bu da işsizliği doğurmuştur.

* Teknolojinin en büyük zararı ise gittikçe daha tehlikeli boyuta gelen küresel ısınmadır.

error: İçerik korunmaktadır !!