7. Sınıf Teknoloji Tasarım YAZILI-TEST SORULARI

Teknoloji Tasarım Yazılı Soruları 7. Sınıf 1. Dönem A

teknoloji tasarım 7. sınıf 1. dönem yazılı soruları a

Teknoloji ve Tasarım dersi yeni öğretim programına göre, 7 sınıf 1. dönemde, kazanımların değerlendirilmesi amacı ile yazılı veya test sınav yapılabilecektir. Bizde, öğrenciler için Teknoloji Tasarım dersi 7. sınıf 1. dönem ünite konularından, cevapları ile birlikte 50 soru (daha fazlada olabilir) hazırlıyoruz. Bu çalışma sorularını, Teknoloji Tasarım yeni öğretim programı eğitim 7. sınıf seminer sunularını / konularını baz alarak hazırladık. 7. sınıf Teknoloji Tasarım Öğretmenlerimiz bu çalışma sorularını fotokopi ile çoğaltarak öğrencilerine dağıtabilirler. Öğrenciler bu 50 soruya çalıştığı zaman konuları da genel olarak çalışmış olacaklar. Bu sorulardan 20 adet soru seçilerek sınavlar yapılabilir. Böylece öğrenciler için Teknoloji ve Tasarım sınavı zor bir sınav olmaktan çıkar ki biz bu derste, sınav olsa bile strese sebep olacak şekilde zor olmamalıdır.

Teknoloji ve Tasarım Dersi 7. Sınıf. 1. Dönem Yazılı – Test Sınav Çalışma Soruları ve Cevapları – A

1. İnsanların gereksinimlerine (ihtiyaçlarına) uygun yardımcı araç ve aletlerin yapılması veya üretilmesi için, gerekli olan yetenek ve bilgiye ne denir?

A) Endüstri   B) Teknoloji     C) Bilim                 D) Buluş

 

2. Rüzgar türbinlerinin üretilebilmesi için gerekli bilgi, beceri ve alt yapının olması, ülkemizde bu alanda Teknolojinin olduğunu gösterir.

A) Doğru   B) Yanlış

 

3. Teknolojinin, insanlık tarihinde bilim ve mühendislikten önce ortaya çıktığını söylemek mümkün değildir.

A) Doğru   B) Yanlış

4. Eski çağlarda insanların, yemek, barınma gibi   ihtiyaçlarını karşılamak için ağaç, taş gibi malzemelerden mızrak, yemek kapları gibi aletler yapmaları için, gerekli yetenek ve bilgiye, yani   ?     ……. sahip olduklarını gösterir.

A) İnovasyona   B) Sanata   C) Tasarıma   D) Teknolojiye

 

5. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlarına çözümler üretmek için teknolojiye ihtiyaç duyulur.

A) Doğru   B) Yanlış

 

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Teknolojinin faydalarından biri değildir?

A) Dünyanın öteki ucunda gerçekleşen bir olaydan anında haberimiz olabilmektedir.

B) İnsanların birbirleri ile iletişimi azalmış, insanların sosyalleşmesinin önüne geçer olmuştur

C) Teknoloji sayesinde ulaşım ileri seviyelere çıkmış, kolaylaşmıştır.

D) İnsanların hayatı hemen her alanda kolaylaşmıştır.

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Teknolojinin zararlarından biri değildir?

A) Kitlesel kayıplara sebep olacak silahlar

B) Küresel ısınma ve kirliliğe sebep olmaktadır

C) Makineleşme, işsizliği artırmaktadır

D) İnsanların hayatı hemen her alanda kolaylaşmıştır

 

8. Buluş; olan bir bilimsel kuralın fark edilmesidir. Aşağıdakilerden hangisi bir buluş değildir?

A ) Suyun Kaldırma Kuvveti     B) Amerika nın Keşfi

C) Isı Kanunu                             D) Yerçekimi Kanunu

 

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

A) Buluşun sahibi bilim adamıdır.

B) Kaşifler tarafından Keşifler yapılır.

C) İcatlar Mucitler tarafından yapılır.

D) İcatları yapanlara Kaşif denir

10. Daha önceden olmayan, insanların hayatını kolaylaştırarak, sorunlara çözüm olarak yapılmış ürünler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Teknik        B) İcat        C) Keşif       D) Endüstri

 

11. Bir bilim, sanat ya da meslek dalında kullanılan yöntemlerin tümü olarak ifade edilir.

A) Teknik       B) Teknoloji       C) Bilim         D) Endüstri

 

12. Devamlı veya belli zamanlarda, makina ve benzeri araçlar kullanarak bir madde veya gücün niteliğini veya biçimini değiştirerek, toplu üretimde bulunan faaliyet dalına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilim       B) Tasarım     C) Endüstri         D) Teknik

 

13. Sanayide üretimin, tamamen insansız fabrikalarda bilişim ve internet ağları ile haberleşen robotlar ve makineler tarafından yapıldığı, günümüz sanayi devrimidir.

A)Endüstri 1 B)Endüstri 2 C)Endüstri 3 D)Endüstri 4.0

14.     ?     ; bir ürünün üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya estetik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade etmesidir.

A) Teknik           B) Tasarım         C) Sanat             D) Bilim

 

15. Aşağıdakilerden hangisi  tasarımın alanlarından biri değildir?

A) Endüstriyel Tasarım

B) Bilimsel Tasarım

C) Mimari ve Çevre Tasarımı

D) Grafik Tasarım

 

16. Broşür, afiş, kitap, dergi vb. okunan ve izlenen görüntülerin yapıldığı tasarım alanı hangisidir?

A) Mimari        B) Grafik         C) Endüstri          D) Çevre

17. Makineler, teknolojik ürünler, mutfak malzemeleri, beyaz eşyalar ve diğer benzer ürünlerin üç boyutlu olarak yapıldığı tasarım alanı hangisidir?

A) Mimari       B) Grafik       C) Endüstri        D) Çevre

 

18. Teknolojinin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Hayatı kolaylaştırmak.   B) Sorunlara çözüm üretmek

C) Kaliteyi artırmak             D) İşsizliği önlemek

 

19. Teknoloji ve Tasarım iç içedir. Ürün önce tasarlanır, daha sonra da tasarıma uygun olarak gerçekleştirilir.

A) Doğru   B) Yanlış

 

20. Ürün, hizmet ve pazarlama alanlarında geliştirme, değiştirme ve yenilemeye verilen isim nedir?

A) Teknik       B) İnovasyon      C) Endüstri      D) Grafik

21. Tasarım elemanları ve ilkeleri; soyut bir fikri beş duyu organımızdan en az biriyle algılayabilecek somut bir çalışma oluşturmada kullanılan temel yapı taşlarıdır.

A) Doğru   B) Yanlış

 

22. Çizgi, şekil, renk, doku, alan, biçim ve değer       ? ……. dır.

A) Tasarım Alanları            B) Tasarım İlkeleri

C) Teknoloji Kavramları     D) Tasarım Elemanları

 

23. Denge, ritim, vurgu, kontrast, hareket, bütünlük, hizalama       ?…….dır.

A) Tasarım Elemanları            B) Tasarım Çeşitleri

C) Tasarım İlkeleri                   D) Tasarım Alanları

24. Aşağıdakilerden hangisi tasarım ilkelerindendir?

A) Çizgi           B) Şekil           C) Ritim             D) Doku

 

25. Aşağıdakilerden hangisi tasarım elemanlarındandır?

A) Denge           B) Hareket           C) Vurgu         D) Biçim

 


<<< (0…25 Sorular) (26…50 Sorular) >>>

CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ >>>

Teknoloji Tasarım Dersi 7. sınıf 1. Dönem
Yazılı-Test Sınavı Çalışma Sorularını (50)

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ >>>

error: İçerik korunmaktadır !!