7. Sınıf Teknoloji Tasarım YAZILI-TEST SORULARI

Teknoloji Tasarım Yazılı Soruları 7. Sınıf 1. Dönem B

Teknoloji Tasarım Yazılı Soruları 7. Sınıf 1. Dönem B

Teknoloji ve Tasarım Dersi 7. Sınıf. 1. Dönem Yazılı – Test Sınav Çalışma Soruları ve Cevapları – B

26. Bir nesnenin dokunsal hissi veren, yüzeyde şekillerinin tekrarlanması ile de oluşturulabilen Tasarım elemanıdır

A) Biçim    B) Doku    C) Vurgu    D) Değer

 

27. Işığın bir özelliğidir. Parlaklık veya ton olarak da adlandırılır. Görece parlaklık veya karanlık şeklinde de ifade edilen Tasarım elemanıdır.

A) Değer    B) Renk      C) Biçim      D) Alan

 

28. Yatay ve dikey eksenin her iki tarafında objenin veya yüzeydeki unsurların birbirlerine olan eşit mesafeleriyle oluşturulan, insanda psikolojik olarak rahatlama ve güven veren Tasarım İlkesi hangisidir?

A) Bütünlük      B) Vurgu       C) Denge       D) Hareket

29. Tasarımda, en önemli olana dikkatin çekilmesi, ön plana çıkması için yapılan çalışma, hangi Tasarım ilkesidir?

A) Denge         B) Ritim         C) Hareket       D) Vurgu

 

30. Gözün bir objeden diğerine rahatlıkla kayabilmesini sağlayan, tekrarlama temeli üzerine olan tasarım ilkesi hangisidir?

A) Ritim     B) Vurgu     C) Kontrast     D) Bütünlük

 

31. Tasarım süreci ve tanıtım; problem tanımlama, araştırma, planlama, oluşturma ve değerlendirme basamaklarından oluşmuştur.

A) Doğru B) Yanlış

 

32. Aşağıdakilerden hangisi, günlük hayatta karşılaşılan bir sorun veya ihtiyaç olarak ifade edilen, tasarım sürecinin ilk aşamasıdır.

A) Tanıtım ve Pazarlama     B) Tasarım Problemi

C) Planlama     D) Değerlendirme

33. Aşağıdakilerden hangisi, tanımlanan probleme çözüm önerileri üretirken, benzer ürünlerin araştırılmasının faydalarından birisi değildir?

A) Önceden yapılmış olan bir ürünün aynısını yapmayı engelleyerek, etik olmayan bir durumu önler.

B) Benzer ürünlerin analiz edilmesi, daha farklı ve gelişmiş bir ürün tasarlamayı kolaylaştırır.

C) Var olan ürünün aynısını yapılmaması, zaman kaybını ve ekonomik zararları önler.

D) Tasarım sürecinde problemi tanımlamayı sağlar.

 

34. Aşağıdakilerden hangisi tasarımı geliştirme kriterlerinden değildir?

A) Ergonomik    B) Hareket     C) Özgün    D) Dayanıklı

 

35. Tasarım süreci ile ilgili genel bir tanımlama için, aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?

A) Planlama yapılması gerekli olmayan bir süreçtir

B) Tasarım süreci sonunda keşifler yapılır

C) Problemi tanımlama ve çözüm önerme sürecidir

D) Süreç sonunda bilimsel kanunlara ulaşılır.

36. Kullanıcının sağlığı, rahatlığı ve çevre ile uyumu dikkate alınarak tasarlanmış, kullanışlı bir ürün için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Estetik     B) Ergonomik      C) Ekonomik     D) Yalın

 

37. Çevre kirliliğini önleme ve doğayı koruma bilinci ile alışveriş yapan bir tüketici, aşağıdaki ürün kriterlerin-den hangisine daha çok önem vermelidir?

A) Geri Dönüşüme Uygunluk    B) Estetik

C) Bakım ve Tamir Kolaylığı     D) Özgün

 

38. Benzerlerinden farklı ve üstün olarak tasarlanmış bir ürün için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yalın     B) İşlevsel      C) Özgün     D) Ekonomik

39. Aşağıdakilerden hangisi, Tasarımı oluşturma sürecinde yapılması gerekenlerden değildir?

A) Tasarım için uygun malzemeyi temin etme

B) Tasarım için araç-gereçleri seçme

C) Maliyet hesaplama ve çalışma takvimi oluşturma

D) Tanıtım ve pazarlama yapma

 

40. Bir ürünün kesin biçimini almadan önceki ilk çizimine ne ad verilir?

A) Taslak      B) Model      C) Maket      D) Prototip

 

41. Herhangi bir ürünün seri üretim aşamasından önce üretilmiş, birebir olan ilk örneğine ne denir?

A) Model     B) Taslak    C) Maket     D) Prototip

 

42. Bir tasarım ürününün, görünümüne ve oranlarına bağlı kalınarak küçültülmüş, üç boyutlu örneğine ne denir?

A) Taslak      B) Model      C) Maket      D) Prototip

43. Aşağıdakilerden hangisi, tasarım ürününü test etme ve değerlendirme kriterlerinden değildir?

A) Estetik    B) İşlevsel    C)     Özgün     D) Model

 

44. Tasarımı kullanıcıya ulaştırmak için ne yapılmalıdır?

A) Reklam     B) Tanıtım     C) Pazarlama     D) Hepsi

 

45. Aslına uygun yapılmış 3 boyutlu mamule ne denir?

A) Taslak      B) Prototip      C) Model      D) Maket

 

46. “Karanlık Fabrikalar” hangi sanayi devriminde vardır?

A)Endüstri 1     B) Endüstri 2      C) Endüstri 3      D) Endüstri 4.0

47. Aşağıdakilerden hangisi Tanıtım ve Pazarlama materyallerindendir?

A) Broşür-Katalog    B) İnternet Reklamları

C) Slayt-Video          D) Hepsi

 

48. Aşağıdakilerden hangisi Endüstriyel Tasarım ürünüdür?

A) Afiş       B) Beyaz Eşyalar       C) Bina      D) Kitap

 

49. Aşağıdakilerden hangisi Mimari Tasarım ürünü değildir?

A) Makineler      B) Peyzaj       C) İç Mekan       D) Bina

 

50. Tasarım ürünlerinin, tanıtımı ve pazarlamasında, günümüzde sosyal-medyayı kullanmak gereksizdir.

A) Doğru       B) Yanlış


 

<<< (0…25 Sorular)(26…50 Sorular) >>>

CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ >>>

Teknoloji Tasarım Dersi 7. sınıf 1. Dönem
Yazılı-Test Sınavı Çalışma Sorularını (50)

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ >>>

error: İçerik korunmaktadır !!